• Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

Dokumenti

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

1. Obrazac PP 1 - Prijava programa 2017

2. Obrazac PP 2- Proračun programa 2017

3. Obrazac DF - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac PU - Zahtjev za potvrdu o stanju duga

5. Obrazac SUD - Zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju - fizičke osobe

6. Obrazac PM 1 - Prijava manifestacije 2017

7. Obrazac PM 2- Proračun manifestacije 2016

Obrazac izjave o financiranim projektima

Upute za prijavitelje

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti-pravne

Drugi javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

1. Obrazac PP 1 - Prijava programa 2016

2. Obrazac PP 2- Proracun programa 2016

3. Obrazac DF - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac PU - Zahtjev za potvrdu o stanju duga

5. Obrazac SUD - Zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju - fizičke osobe

6. Obrazac PM 1 - Prijava manifestacije 2016

7. Obrazac PM 2- Proracun manifestacije 2016

Obrazac izjave o financiranim projektima

Upute za prijavitelje

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti-pravne osobe

 

Natječaj Za dodjelu Nagrade Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske  županije za 2016. godinu

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2016. godinu upute za prijavitelje

Obrazac PP 1 – prijava programa

Obrazac PP 2- Proračun programa

Obrazac DF - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac PU - Zahtjev za potvrdu o stanju duga

Obrazac SUD - Zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju - fizičke osobe

Obrazac PM 1 - Prijava manifestacije 2016

Obrazac PM 2- Proračun manifestacije 2016

Obrazac OI - Opisno izvješće 2016

Obrazac FI - Financijsko izvješće 2016.

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2015. -2019. GODINE

PRIJEDLOG  PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU

PRAVILNIK O DODJELI “ NAGRADE ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE”

RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

STATUT ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE

NAGRADA ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO-NRETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

NAGRADA ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO-NRETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

NAGRADA ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO-NRETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

NAGRADA ZAJEDNICE ŠPORTA DUBROVAČKO-NRETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU