Sunday, 23 April 2017 18:09

NATJEČAJ Za dodjelu Nagrade Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije sukladno Statutu, članak 104. raspisuje

NATJEČAJ
Za dodjelu Nagrade Zajednice športa
Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

1. Nagrada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije (dalje u tekstu: “Nagrada”) dodjeljuje se kao:
- nagrada za životno djelo pojedincu;
- nagrada za obljetnicu kluba ili udruge;
- godišnja nagrada za iznimna sportska dostignuća.

2. Kandidate mogu predlagati sportski klubovi i sportski savezi, te zajednice sportskih udruga i saveza na području Dubrovačko-neretvanske županije. Predlagač je dužan obrazložiti kandidaturu kratkim životopisom kandidata i podacima o sportskoj aktivnosti odnosno drugoj srodnoj aktivnosti koja je značajna za razvitak sporta. Prijedlozi se dostavljaju do 3. svibnja 2017. godine na adresu:

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije
Liechtensteinov put 10
20.000 DUBROVNIK

3. Da bi postao dobitnikom “Nagrade” pojedinac treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- da u sportskim udrugama aktivno djeluje najmanje 40 godina;
- da je navršio najmanje 65 godina;
- da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u sportu;
- da je postigao značajne rezultate kao kativni sportaš ili aktivno utjecao na razvitak sporta.

4. Da bi postala dobitnikom “nagrade” klub ili udruga treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- da djeluje najmanje 50 godina;
- da djeluje na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno sportsko-rekreacijskim aktivnostima;
- da je ostvarila iznimne sportske rezultate odnosno dala značajan doprinos razvitku pojedinog sporta i sporta u cjelini.

5. Da bi postao/la dobitnikom godišnje nagrade za iznimno sportsko dostignuće pojedinac odnosno klub ili udruga trebaju polučiti izniman sportski rezultat u prethodnoj godini.


PREDSJEDNIK:

Branko Bazdan

Preuzimanje Dokumenta